w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez Pana [...] od uchwały Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie.

Pobierz plik:pdf02814RIO.pdf