w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLVI/283/14 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik:pdf0271408092.pdf