w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwały Rady Miasta Piechowice nr 221/XLIV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0261406031.pdf