w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 20/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXI/245/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Głuszyca na rok 2014.

Pobierz plik:pdf0251421053.pdf