w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/203/13 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014–2020.

Pobierz plik:pdf0221405000.pdf