w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/531/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/397/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0191423052.pdf