w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Leśnej nr 241/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0181410033.pdf