w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/535/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kobierzyce.

Pobierz plik:pdf0151423052.pdf