w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 1/14 Burmistrza Przemkowa z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2014 kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Pobierz plik:pdf0121416053.pdf