w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Góry nr XLV/336/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0101404013.pdf