w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia nr 0050.171.2013 Burmistrza Żmigrodu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0091420063.pdf