w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem zarządzenia nr 0050.174.2013 Burmistrza Żmigrodu z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy Żmigród na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0081420063.pdf