w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia nr 184/O/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0021421053.pdf