w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 445.XLVII.2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Pobierz plik:pdf0011461000.pdf