w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/280/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wrocławskim na węzeł przerzutowy ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia, budowę przepompowni ścieków sanitarnych ze zlewnią fekaliów, rozdzielną elektryczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą, renowację rurociągu
tłocznego oraz rozbiórkę istniejących obiektów na terenie oczyszczalni, dz. nr 197/1, 196 obręb Kamieniec Wrocławski, dz. nr 1/3 obręb Łany, gmina Czernica” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych.

Pobierz plik:pdf1201323012.pdf