w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVIII/154/2013 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Pobierz plik:pdf1181314042.pdf