w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/289/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ziębice.

Pobierz plik:pdf1171324063.pdf