w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Lubań nr XL/269/2013 z 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Pobierz plik:pdf1161310042.pdf