w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/221/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2014 roku.

Pobierz plik:pdf1151305011.pdf