w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/220/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Jawor.

Pobierz plik:pdf1141305011.pdf