w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXXVII/258/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2013 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr LVI/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf1081311043.pdf