w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/200/2013 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wisznia Mała na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz plik:pdf1061320000.pdf