w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Gminy Milicz do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Pobierz plik:pdf1031313033.pdf