w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXXI/165/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf1021308103.pdf