w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLII/246/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf1011309021.pdf