w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Ścinawie nieprawidłowości w uchwale nr LXXVII/258/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2013 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr LVI/198/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Pobierz plik:pdf0981311043.pdf