w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/192/2013 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0971307042.pdf