w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/314/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0961322033.pdf