w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/172/2013 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0951309032.pdf