w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/212/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Brzeg Dolny.

Pobierz plik:pdf0931322013.pdf