w sprawie rozpatrzenia odwołania kandydata od uchwały nr 2/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf09213RIO.pdf