w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0911309062.pdf