w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLIX/481/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wałbrzych dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane polegające na wykonaniu iluminacji świetlnej bryły zabytkowej Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

Pobierz plik:pdf0901365000.pdf