w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach o nieudzieleniu absolutorium dla Burmistrza Ziębic za 2012 rok podjętej na sesji w dniu 20 czerwca 2013 r.

Pobierz plik:pdf0891324063.pdf