w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXVII/146/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0881323032.pdf