w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Góry XLI/287/13 z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0861304013.pdf