w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XXVIII/145/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Platerówka.

Pobierz plik:pdf0841310062.pdf