w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XXVIII/143/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Platerówka z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0831310062.pdf