w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXV/165/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytna.

Pobierz plik:pdf0801308143.pdf