w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr V/37/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0791321000.pdf