w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/303/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Pobierz plik:pdf0781322033.pdf