w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

Pobierz plik:pdf0771305000.pdf