w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/139/2013 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w Gminie Dziadowa Kłoda.

Pobierz plik:pdf0751314042.pdf