w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVI/129/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Pobierz plik:pdf0731313033.pdf