w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 47/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Udanin nr XXVIII.121.2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.

Pobierz plik:pdf0661318052.pdf