w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 55/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Krośnice nr XXVI/147/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013.

Pobierz plik:pdf0651313022.pdf