w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/351/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik:pdf0641327073.pdf