w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Zgorzelec nr 319/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0631325021.pdf