w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVII/217/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice.

Pobierz plik:pdf0621309021.pdf