w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/213/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Pobierz plik:pdf0611309073.pdf